Diensten

  • Lokale economie: omzet, werkgelegenheid en leefbaarheid

De aandachtsvelden waarop Nico Mol zich vanuit Lyrics’ richt zijn door de jaren verbreed. Goed beschouwd kunnen daarbij twee terreinen worden onderscheiden:

Project management maatschappelijk en commercieel vastgoed, zoals . . .

  • Nieuwbouw als gemeentehuizen, scholen, multifunctionele accommodaties
  • Ontwikkeling van bedrijventerreinen
  • Revitaliseren winkelcentra
  • Herontwikkeling vertreklocaties

Werkzaamheden worden verricht vanaf de definitiefase tot het moment van oplevering en inrichting buitenruimte. Nico Mol doet dit in de rol van projectleider. Hij is daarbij doorgaans verantwoording verschuldigd aan een bestuur of bestuurder.

Onder ‘portefolio project management’ wordt een overzicht gegeven van projecten die de afgelopen jaren door Lyrics’ Consultants tot een mooi einde zijn gebracht. Hierbij past overigens wel de noot dat dit mede de verdienste is van vele anderen.

Binnenstad management en lokale economie, zoals . . .

  • Opzet en uitvoering binnenstadmanagement
  • Onderzoek en advisering rondom retail, horeca,  ambulante handel en overige bedrijvigheid
  • Beleidsmatig opzetten en organiseren van economische herstelprogramma’s, aanpak leegstand
  • Winkelonderzoek, nulmetingen, consumentenpanels

De bovenstaande activiteiten worden verricht in een snel veranderende projectomgeving. Dit vereist een kritische beschouwing op het bestaande en het vermogen nieuwe uitdagingen op een nieuwe manier te benaderen.

Onder ‘portefolio lokale economie’ wordt een overzicht gegeven van projecten waarop Lyrics’  zich de afgelopen jaren heeft gericht. Soms waren dat klussen van enkele weken, soms is sprake van een betrokkenheid over vele jaren. Voorbeeld daarvan is het Voorzitterschap van Nico Mol bij het bestuur van het Binnenstadmanagement in Gorinchem.