Nico Mol

Nico Mol is afgestudeerd als sociaal geograaf in Utrecht.Nico Mol | Lyrics' Consultancy

Hij heeft zich daarbij met name toegelegd op de distributie-planologie. Later is hij zich tevens gaan richten op uitvoering van winkelplannen en project management.

Nico Mol heeft ruime werkervaring met project- en procesmanagement van complexe, ruimtelijke ontwikkelingsopgaven, alsmede het opzetten en (doen) uitvoeren van economische programma’s. Hij is zeer vertrouwd met het werken voor met name lokale overheden waarbij beheersing van het krachtenveld tussen ambtelijke-, bestuurlijke, private- en maatschappelijke partijen vereist is.


1988

Ruimtelijk Economisch Adviseur bij het KNOV (nu MKB Nederland).

Bieden van inhoudelijke ondersteuning aan ondernemersorganisaties en winkeliersverenigingen


1991

Projectleider Seinpost Adviesbureau

Aanpak van groot-stedelijke problematiek op het gebied van detailhandel en horeca (w.o. stedelijke herverkaveling, ontwikkelingsmaatschappijen)


1995

Senior Consultant Kolpron (nu Ecorys)

Ruimtelijke economische advisering, distributieplanologie en regionale structuurvisies


1998

Directeur Seinpost Adviesbureau

Vanuit de vestiging in Rotterdam leiding geven aan de thema’s die samenhingen met het grootstedenbeleid (veiligheid, werkgelegenheid, locale economie)


2004

Partner bij Omniplan / Directeur-eigenaar Lyrics’ Consultancy

Projecten verricht in de rol van projectmanager met betrekking tot maatschappelijk vastgoed, binnensteden en bedrijventerreinen.


Met ingang van 1 februari 2011 is Nico Mol volledig zelfstandig actief vanuit Lyrics’ Consultancy.