Portfolio Lokale Economie

Aanpak winkelcentrum Kort Ambacht in Zwijndrecht (2019)

Het winkelcentrum Kort Ambacht is een wijkwinkelcentrum in de gelijknamige wijk dat geleidelijk aan het afglijden is. Pandeigenaren zijn bij de gemeente Zwijndrecht gekomen met voorstellen om het gebied een impuls te geven. Nico Mol beoordeelt voor de gemeente scope en haalbaarheid. Dit mondt uit in een advies voor het vervolgtraject. De ondernemersvereniging is hier bij betrokken

Aanpak horecagebied Veerplein / Maasplein (2015 – 2019)IMG_2873

Een klein horeca/winkelgebied met een authentieke uitstraling, gelegen bij de aanlandplek van de pont tussen Zwijndrecht en Dordrecht. De inrichting is verouderd, de kademuur is wankel en bewoners ondervinden vaak overlast van de horecafunctie. Er is een gebiedsvisie opgesteld (Arend van Grootheest samen met West 8) en eind 2019 start de grote aanpak. Lyrics’ verzorgt het omgevingsmanagement en de maatregelen voor de korte termijn.

 

Opstellen vent- en standplaatsenbeleid Amstelveen (2018)

Het vent- en standplaatsenbeleid in Amstelveen was verouderd. De regels kunnen duidelijker en bovendien praktischer worden toegepast. Daarnaast kan de afstemming met de verschillende relevantie beleidsterreinen beter worden afgestemd. Er vindt geen verdere groei meer plaats van standplaatsen, maar gevestigde ondernemers vallen terug op het overgangsrecht. Maart 2018 heeft de gemeenteraad het nieuwe  beleid vastgesteld.

 

Opstellen detailhandelsnota gemeente Aalsmeer (2017)img_7845

In de gemeente Aalsmeer was eerder geen integraal detailhandelsbeleid vastgesteld. De gemeente wordt, mede vanwege het ruwe vaarwater waarin de sector zich bevindt, inmiddels wel voor een aantal belangrijke keuzes gesteld. Om die reden heeft het college van B&W besloten tot het opstellen van een detailhandelsnota die de gehele gemeente omvat. De nota is tot stand gebracht in goed overleg met de betrokken ondernemersorganisaties en is november 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.

Opstellen detailhandelsnota gemeente Amstelveen (2016)IMG_5124

De vigerende detailhandelsnota van de gemeente Amstelveen dateert uit 2008. De dynamiek in het Amstelveense maar zeker ook de ontwikkelingen in de retail maken dat behoefte is aan een herziening van het detailhandelsbeleid. Samen met de beleidsmedewerker EZ (Saskia Zorge) heeft Nico de detailhandelsnota opgesteld. Op 15 juni 2016 is de nota vastgesteld door de Amstelveense gemeenteraad.

 

Aanpak leegstand centrumgebied Aalsmeer (2015)IMG_2424

Zoals vele steden kampt ook Aalsmeer in het centrumgebied met leegstand. Lyrics is gevraagd om in overleg met alle betrokken partijen te komen tot aanpak tegen deze problematiek. Ook ingrijpende maatregelen worden daarbij niet geschuwd. Het leveren van een aanpak omvat mede het opzetten van een uitvoeringsorganisatie. Op 12 maart zijn de voorstellen voorgelegd aan de ondernemersorganisatie Meer Aalsmeer.

Voorzitter Binnenstadmanagement Gorinchem (2005 – 2016)Schermafbeelding 2015-12-29 om 21.55.08

Het binnenstadmanagement (BSM) in Gorinchem is een netwerkorganisatie gericht op het behoud en waar mogelijk de versterking van het commercieel functioneren van deze historische binnenstad. Het bestuur wordt onder meer gevormd door een vertegenwoordiging van pandeigenaren, binnenstadondernemers, gemeente alsmede de woningcorporatie Poort 6 en de horeca. Nico Mol is in 2005 gestart als voorzitter van het BSM en heeft op 7 maart afscheid genomen van deze rol.

Aanpak Winkelcentrum Noord Zwijndrecht (2015)IMG_2761

Op 4 mei 2014 brandde een deel van het winkelcentrum Noord af. Het deel van het winkelcentrum dat voor de vlammen gespaard is moet lange tijd in een gemankeerde samenstelling verder. Vanuit het accountmanagement van de gemeente Zwijndrecht is Lyrics‘ betrokken bij het herstelproces. Januari 2015 werden de verwoeste panden weer opgeleverd en maart 2015 opende de Trekpleister de deuren in het vernieuwde onderkomen. Tussentijds vestigde zich tevens een nieuwe bloemenwinkel op Boulevard Noord.

 

Naar een Buurt Beheer Bedrijf Nieuwe Stijl (2013)Buurt Beheer Bedrijf

In opdracht van woningcorporatie Ymere heeft Lyrics’ een bijdrage geleverd aan voorstellen voor een nieuwe opzet van het buurtbeheerbedrijf. Hierbij is ook gekeken naar Angelsaksische modellen (the trusts), en de Franse structuren (Regies de Quartier).  Een analyse over beheer, bewonersparticipatie, openbaar gebied en financiën, uitgewerkt in een verkenning van drie nieuwe modellen.
Lees hier het volledige stuk

Aansturing winkelstraatmanagement Amsterdam Oost (2002 – 2009)IMG_2734

In het eerste decennium van deze eeuw werden veel stedelijke en later Europese middelen beschikbaar gesteld om bestaande winkelstraten te behouden. Denk aan de Linnaeusstraat, Middenweg, Koopcentrum Dapperbuurt. Vanuit het toenmalige stadsdeel Oost-Watergraafsmeer was Lyrics’  verantwoordelijk voor opzet en aansturing van het winkelstraatmanagement, alsmede alle bijbehorende activiteiten.

 

Directeur Beheerbedrijf Mercatorplein en omstreken (2008 – 2010)IMG_2743

Het winkelgebied Mercatorplein en de Jan Evertsenstraat is van de hand van Berlage. Fraaie stedenbouw met alle bijbehorende grootstedelijke problemen. Vanuit een bestuurlijke samenwerking is een beheerbedrijf gevormd dat met inzet van winkelstraatmanagement en evenementen het doel had economie en leefbaarheid te bevorderen. Vanuit Lyrics’  werd leiding gegeven aan dit beheerbedrijf.