Portfolio Projectmanagement

Projectmanagement

Evaluatie rol accountmanager gemeente Aalsmeer (2019)

Onderzoeker

Bij de aanstelling van de accountmanager bedrijven in 2017 is bepaald dat de functie na twee jaar geëvalueerd zal worden. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met collega’s binnen de gemeentelijke organisatie, bestuurder en met betrokkenen uit het bedrijfsleven. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapportage.

Ontwikkeling businesspark Bleizo / Prisma-Hoefweg (2016 – 2019)610-bleizo-brugdek

Programmamanagement

Het businesspark is gelegen in de gemeenten Zoetermeer / Lansingerland aan weerszijden van de A-12. Het is gekoppeld aan een nieuw vervoersknooppunt (oplevering was december 2018). Deze gebiedsontwikkeling omvat bijna 200 hectare bouwrijpe grond en biedt ruimte aan (grootschalige) bedrijven. Daarnaast zullen hier leisure- en kantoorontwikkelingen worden gerealiseerd. In 2018 is voor grond verkocht en ook voor 2019 ziet het er goed uit.

Aanpak winkelcentrum Walburg Zwijndrecht (2013-2019)IMG_4618

Programmamanager

Winkelcentrum Walburg is een klassiek stadsdeelcentrum. Veruit het grootste winkelcentrum van Zwijndrecht. Het is hard aan renovatie toe, en de leegstand groeit. Het zijn daarom moeilijke tijden om een substantiële investeringsstroom op gang te krijgen. Toch hebben gemeente en vastgoedeigenaren goede afspraken kunnen maken. Verder zijn ook de ondernemersvereniging en warenmarkt als shareholder ingepast. In 2018 zijn de pandeigenaren gestart met de renovatie van het winkelcentrum en in 2019 gaat de gemeente aan de slag met de buitenruimte.

Marktvraag regionaal bedrijventerrein Waterman 2 Rijsbergen (2015 – 2019)Rijsbergen

Accountmanager

Het project ‘Wonen Werken Waterman’ is een samenwerking tussen de woningcorporatie De Thuisvester en BNG-gebiedsontwikkeling (Bank Nederlandse Gemeenten). Vanuit deze samenwerking wordt gestart met de aanleg van het bedrijventerrein Waterman 2 in Rijsbergen. Het bedrijventerrein biedt onder meer ruimte aan niet-agrarische bedrijven die in het buitengebied gevestigd zijn. Waterman 2 is begin 2016 bouwrijp gemaakt en Lyrics’ voert het accountmanagement.

Opzet van een Transportcentrum in Schelluinen/West (2009-2019)Schelluinen

Ontwikkelingsmanager

De regionale ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen (ROM/S) is een BV-CV constructie met 6 regiogemeenten en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) – gebiedsontwikkeling. De ROM/S voert een ruimte-voor-ruimte-achtig project uit in een deel van het groene hart (Alblasserwaard / Vijfheerenlanden). Transportbedrijven die zich onrechtmatig of ongelukkig in dorpskernen of het landelijk gebied gevestigd hebben, kunnen verplaatsen naar een nieuw aangelegd transportcentrum in Schelluinen. Fase 1 is bijna volledig uitgegeven en fase 2 is in voorbereiding.

Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (2016 – 2019)Unknown

Lid Raad van Toezicht

De Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) exploiteert in Gorinchem het recreatieve Caribabad en drie sporthallen. De Raad van Toezicht ziet hierbij toe op de bedrijfsvoering en dient als klankbord voor de directie. De stichting voert een rendabele exploitatie en heeft een regionale reikwijdte.

 

Instelling blauwe zone Stationsgebied Zwijndrecht (2016 – 2018)unknown

Projectleider

Vanwege langparkerende forensen in de omgeving rond het station van Zwijndrecht konden bewoners hier de auto niet meer kwijt. Met het omzetten van  het betaald parkeren naar een blauwe zone en met een uitbreiding van het gebied waarvoor deze parkeerregulering geldt wordt verwacht dat deze problemen tot het verleden behoren. Parkeren is een gevoelig thema en om die reden is een intensief communicatietraject doorlopen. De maatregelen zijn per 1 september 2017 ingevoerd

Beëindiging betaald parkeren winkelcentrum Walburg (2015-2017) Schermafbeelding 2015-12-09 om 21.45.02

Projectleider

Het betaald parkeren lijkt het functioneren van het stadsdeelcentrum Walburg te Zwijndrecht te belemmeren. De gemeenteraad heeft het college van B&W daarom opgedragen te bezien of betaald parkeren kan worden beëindigd. Nico Mol is hiervoor de ambtelijk projectleider. Met de betrokken marktpartijen is een vaststellingsovereenkomst aangegaan en de in een rapportage zijn consequenties nauwgezet geanalyseerd. Op 28 juni 2016 heeft de raad in gestemd met het B&W voorstel het betaald parkeren af te schaffen. Aansluitend is gestart met het omzetten van de parkeerregulering leders in Zwijndrecht.

Aanzet realisatie sportverzamelgebouw Sportpark Sloten (2016)FullSizeRender

Adviseur

Al enkele jaren wordt gesproken over de bouw van een sportverzamelgebouw in Sportpark Sloten te Amsterdam. Dit gebouw zal dan huisvesting bieden aan de Amsterdam Crusaders (American Football), AHC Quick (Honk- en softbal) en SV Nieuw Sloten (voetbal). Lyrics’ is gevraagd om tot een haalbare opzet hiervan te komen, afspraken vast te leggen en daarmee weg vrij te maken naar de realisatie van het gebouw.

Bouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Zwijndrecht (2010 – 2016)0007__DB_7985

Projectleider

Als uitvloeisel van de wijkvisie Kort Ambacht is een gezamenlijk initiatief ontstaan om sociaal-educatieve functies samen te voegen in een nieuw te bouwen MFA. Hiertoe dient ook de vertreklocatie van een bestaande school en sportzaal te worden herontwikkeld. Het heeft moeite gekost het project financieel en budgettair rond te krijgen, maar het is gelukt. Het gebouw is maart 2016 in gebruik genomen.

 

Nieuwe brede school in Heerjansdam (2008-2013)Brede School Heermansdam

Projectleider

In het dorp Heerjansdam is een aantal onderwijs- en jeugdvoorzieningen ondergebracht in een brede school: twee basisscholen, kinderopvang en een bibliotheek. Op de vertreklocaties van de beide scholen wordt een complex van zorggebonden woningen gerealiseerd. Met deze belangrijke voorzieningen voor jong en oud kan het dorp een bestendige toekomst tegemoet zien.  Het gebouw is mei 2013 opgeleverd.

Bouw nieuw gemeentehuis in Zwijndrecht (2003-2008)Gemeentehuis Zwijndrecht

Projectleider

Het monumentale gemeentehuis van Zwijndrecht was verouderd en te klein. Het oude raadhuis werd gerestaureerd en daarnaast werd een nieuwe gemeentehuis gebouwd, alsmede appartementen, een politiepost en een parkeergarage. Aansluitend werd de buitenruimte volledig heringericht. De projectleider was verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling. Nieuwbouw en oudbouw zijn september 2008 in gebruik genomen. De buitenruimte was maart 2009 gereed. Het project is binnen de planning en het budget afgerond.

Restauratie Huize Frankendael (Amsterdam Oost) (2005-2007)x5bXDbP2iVR2LZp5Tbc_k9rZPUTVmHAwygiww52Uv_4,ppU9EDcWLRt5G6rHTS-rHagSdGXca-Qs2bgaKjeM1iA

Projectleider

Huize Frankendael was het laatste buitenhuis van Amsterdam, gebouwd in de 18e eeuw, gelegen in een prachtig park. Lange tijd was het alleen als woning in gebruik, maar begin deze eeuw besloot het stadsdeel het om te vormen tot een restaurant, trouwlokatie en zalencentrum. Het compleet gerestaureerde pand werd in september 2008 weer opengesteld voor het publiek.  Lyrics’ was tot en met het ontwerpproces bij het project betrokken.